Me ynskjer alle våre kunder og samarbeidspartnere God Jul!

julekort

Ledig industriareal klar til utbygging

ledige areal ved næringsbygget

- Fremtidsretta næringspark,- rett på sjø og veg

Ved det nye næringsbygget i Sløvåg er det nå klart for utleige/salg av flere tomter.
ca. 40 000 m2 næringsareal står i nær tilkomst fra veg i ei stadig voksande industrihamn.

Området består av aktørar innen kraftkrevande tungindustri og tradisjonell industri, men også entrepenørar og lettare næringar.
Næringsbygget skal huse flere forretninger og butikker, og være kontorlokale og arbeidshotell for aktørane.

Etablere bedrifter i omliggande område:
* Wergeland Gruppa med forbrenningsanlegg, betong og basetjenestar
* Yeoman Halsvik med knuseverk
* Baker Hughes med offshoreservice
* Johny Birkeland med miljøservice
* Alexela Sløvåg
* VMS Safeport
* OM Marine Service
* Østebø Maskin

Gulen industrihamn oversiktsbilde

Resertifisert og sertifisert

Resertifisert etter ISO 14001:2004 og sertifisert etter ISO 9001:2008
3. mars 2014.

Wergeland – Halsvik AS er resertifisert etter ISO 14001:2004 frem til 9 feb.2017.

Wergeland-Halsvik AS og Wergeland AS er førstegangs sertifisert etter ISO 9001:2008 frem til 3.mars 2017.

iso 9001 iso14001

Sløvåg Næringsbygg snart klart for innflytting

Det nye næringsbygget i Gulen Industrihamn nærmar seg no ferdig og klart for innflytting. Byggestart var 1. november 2013, og 3. november 2014 skal bygget opna.

Nytt næringsbygg nærmar seg realitet!

Nytt næringsbygg i Gulen industrihamn begynner no å nærmer seg oppstart. Status: Den finansielle delen er i sluttfasen.  Vi er i forhandlingar med aktuell utbyggar. Vi jobbar mot målet om oppstart januar 2013 og sluttføring desember 2013

Ny kaikrane til Sløvåg

Vi har 275 tonns beltegåande kran disponibel i Sløvåg, rigga for last på 150 tonn. Kranen kan også bere denne vekt under transport. Dette gjev nye moglegheiter for handtering og lagring av utstyr i Sløvåg.

For meir informasjon, kontakt Hugo Sleire tlf. 48174459

Sløvågposten

Sløvågposten

SløvågPosten – ONS2012

Her kan du finne siste nummer av Sløvågposten, ei internavis som tek for seg store og små saker som skjer i og rundt Gulen industrihamn.