Om oss

Wergeland gruppa er lokalisert i Gulen industrihamn vis à vis Mongstad. Konsernet har aktiviteter innan miljøservice, betong, industriutvikling, havne- og marine tjenester. Konsernet har 70 årsverk.

Hjørnesteinen i konsernet ble etablert i 1956 med sandtak og betong. Drifta vart utvikla med å finne muligheter og utvikle et solid og varig selskap. I dag tilbyr Wergeland Gruppa ulike tjenester til kunder i offshore og marine industri og til privatmarkedet.

Selskapa har ISO- sertifiseringar og Gulen Industrihamn er godkjent ISPS hamn, med sju kaiar og døgnkontinuerlige tjenester.

For aktuelt, ledige jobbar og historikk – sjå undermeny.