Anløpsskjema

ANLØPSMELDINGSSKJEMA TIL WERGELAND HAVNETERMINAL
 1. Sendes til havnevakt min 24 timer før ankomst
 2. WERGELAND-HALSVIK AS NOGUL-0002n
 3. (obligatorisk)
Fartøyets identifikasjonsnummer:
 1. (obligatorisk)
 2. (obligatorisk)
 3. (obligatorisk)
 4. (obligatorisk)
 5. (obligatorisk)
 6. (obligatorisk)
 7. (gyldig epost kreves)
Fartøyets kontaktpunkt:
 1. (obligatorisk)
 2. (gyldig epost kreves)
Hensikt med anløpet:

 1. Varetype:

 2. (Ved lasting må lasteplan ligge ved)
 3. (obligatorisk)
 4. (obligatorisk)
 5. Trenger:
Nåværende sikringsnivå
 1. Nåværende sikringsnivå -Skip:
 2. Nåværende sikringsnivå -Siste Havn:
Anløpsmelding sendt av:
 1. (obligatorisk)
 2. (obligatorisk)
 3. (obligatorisk)
 4. (obligatorisk)
Følgende skal vedlegges anløpsmelding:
 1. (obligatorisk)
 2. (obligatorisk)
 3. Kontaktpunkt for anløpsmelding ved Wergeland havneterminal
 4. Hverdager mellom 0730-1530: Tlf: +47 57 78 18 00, faks: +47 57 78 18 01,
 5. e-post: havnevakt@wergeland.com
 6. Hverdager 1530-0730 og lør- og helligdager: Tlf. + 47 906 59 888
 

cforms contact form by delicious:days