Blokkprodukt

Wergeland AS satsar på produksjon av betongprodukter. Me spesialiserar oss på solide produkt til bygjing av små og store konstruksjonar. Kontakt oss for informasjon og spørsmål rundt våre blokkprodukt til muring og byggjing.

- Forskalingsblokk (50x20x20 / 50x30x20) (40x20x20)
- Endestein
- Basisblokk
- Trønderblokk støttemur
- Veggrekkverk – New Yersey

Mur- og Markprodukt er produsert etter norske standarder, og kontrolleres av Kontrollrådet for Betongprodukter.

SALGSVILKÅR: Wergeland – Halsvik leverer sine produkter i henhold til Norges Betongindustriforbund ́s salgs- og leveringsvilkår for betongvarer.

Informasjonblad for: betongprodukter trykk her