Muring

Skal du utføre murarbeid har vi følgende sortiment av produkt du kan velge mellom: Basisblokk, forskalingsblokk, og trønderblokk. Klikk her for mer informasjon om produktene

Produktinformasjon
Fundament/forarbeide

Vegger av basisblokk blir normalt murt på et fundament av betong. Sålen må dimensjoneres for veggens tyngde samt grunnens bæreevne. Normalt for bolighus, med to stk. 12 mm kamstål. Armeringen bøyes rundt hjørner og omlegges minst 600 mm ved skjøting.

Informasjon om basisblokkens tekniske egenskaper

Se også nærbilder av mureprosessen

Puss og etterbehandling

Alle sår og dårlig fylte fuger fylles underveis med samme murmørtel. Når murverket mures uten mørtel i vertikal-(endefugene), vil hele tettingen bestå av den utvendige overflatebehandlingen. Utvendig overflatebehandling utføres vanligvis ved grunning – hovedpuss – sluttpuss, eller ved to ganger slemming med spesialmørtel. Selv om muren isoleres på innsiden, anbefales det innvendig puss, eventuelt slemming. Innvendig betongmur kan ved mange løsninger bli en pen og tiltalende vegg, f.eks fuget murblokk, grovpussing/brettskuring eller finpussing. Både blokk og puss kan males

Vindu og dører

Overdekning over vindu og dører kan løses ved å støpe en armert bjelke ved hjelp av forskaling, eller ved bruk av U-blokk. En slik bjelke må ha god overlapping (100 mm) inn på muren. Det bør benyttes betongmørtel, ikke murmørtel (Se figuren under).

Mer informasjon under tekniske spesifikasjoner