Montering

Utregning av riktig antall takstein

For å beregne antall takstein i takets bredde kan man benytte tabell eller måle ut etter taksteinens dekkevne i bredde 300 mm. Det kan også være behov for å benytte 1/2 stein.

Du kan også se vår tabell for beregning av takstein

Tabell: Regne ut antall takstein

Lekteinndeling
Lekteavstanden bestemmes av nødvendig overlapping. Overlappingen er igjen avhengig av takvinkelen. Jo lavere takvinkel, jo større bør overlappingen være.

NB!Ved bruk av gavlstein, kan taksteinen legges med lekteavstand 335 – 355 millimeter.

Klikk her for detaljer: Detaljer