Deleigde selskap

IMG_0424Wergeland Gruppen er landeigar og grunnleggar av industrihamna i Gulen. Med ønske om å skape vekst og liv i regionen går konsernet inn i industri og selskap som ønsker å etablere seg, og arbeider bevist og framtidsretta med mål om å skape lønnsame arbeidsplasser i distrikta.

Deleigde selskap i Gulen
Gulen Base – Bygger, leiger ut og skal drive spolebase
Sløvåg Næringsbygg – Administrasjonssenter for Gulen Industrihamn
VMS Safeport – Service og rekniske tjenester til skipstrafikk i Fensfjorden.
Solund Verft – Skipsverft, reperasjoner, nybygg for kystfartøy og ferge.
SF Gass – Naturgass til fylket. Etablerer avgrening fra rørledning for naturgass

Deleigde selskap i Finnmark
Finnmark Gjenvinning – Konsesjon for behandling av offshore avfall i Finnmark. Etablert i Repparfjord, anlegg i Folldal.
Kvalsund Næringspark - Utbygger areal og leverer masse til utbygginger. For mer informasjon om Wergeland Gruppens deleigde selskap se undermenyen.

Published: Aug. 2 2012. Last update: Sept. 26 2014

Wergeland Gruppen – T: 57 78 18 00 – Email@wergeland.com