Wergeland Safeport

Wergeland SafePort AS er et serviceselskap lokalisert i Wergelandgruppa i Fensfjorden, med kontor både på Mongstad og i Gulen industrihavn. Wergeland SafePort disponerer flere kaier og tilbyr de fleste typer tekniske tjenester som vedlikehold og reparasjoner på skip og installasjoner.

Wergeland SafePort utfører arbeidet med fokus på sikkerhet og kvalitet og er ISO sertifisert i henhold til ISO 9001:2008
Wergeland SafePort opererer ved ISPS godkjente kaier både på Mongstad og i Sløvåg. I tillegg har en reisemontører som enten følger skip eller utfører arbeid på de lokasjoner kunden ønsker oss