Gulen Base AS

Gulen Base AS

Eit sameid selskap mellom Wergeland Holding AS og  Grieg Logistics AS, som i felleskap har bygd Spolebase i Gulen Industrihamn som skal disponeres av EMAS AMC.

Området består av lagerområder med tilknytning til kai, produksjonsbygning, rundt 1 km langt lagringsområde for rør (1030 m lang og rundt 30 m bredt. Gulen Base AS skal drifte spolebane for EMAS med nødvendig maskinell og personell. Gulen Base egne nettsider. Nettside Gulen Base AS