Kvalsund Næringspark AS

Kvalsund Næringspark er deleigd selskap av Kvalsund kommune og Wergeland Holding. Selskapet eig eit regulert område som skal nyttast til næringsverksemd. Kvalsund Næringspark AS c/o Kvalsund kommune v/Rita Dreyer Rådhusvegen 18 9620 Kvalsund Tlf. 78 41 59 00

Uthenting av stein

repparford areid