VIDSYN

Vidsyn

I november 2014 sto nytt næringsbygg klart til innflytting i Gulen Industrihamn. Vidsyn huser i dag 30 bedrifter, som er etablert, nokre med utsal, andre med kontor.

I bygget i dag er det alt fra industribedrifters administrasjon til tjenestetilbydere og butikkar. Daglegvarebutikk Bunnpris, Vest Agentur (utstyr), Rips (strikke og gave butikk), Solgul blomst, og andre mindre tjenesteytere. Me ser også frem til å få tannlegekontor på plass. Bygget huser i dag også utviklingsselskapet Gulen og Masfjorden Utvikling.

I tredje etasje er det arbeidshotell som driftes av selskapet Vidsyn Drift AS.

Arbeidshotellet har 60 rom i bygget og 40 rom i tilknytta bygg. Romma er moderne og utforma med nødvendige fasilitetar. Det er først og fremst et arbeidshotell som betjener industrien i Gulen, men hotellet tar også imot overnattingsgjester og tilreisende så lenge det er ledig kapasitet.

Wergeland gruppa har nye lokaler i bygget og huser deler av administrasjonen og ledelsen. Det er i hovedsak på Vidsyn Wergeland tar imot gjestar og besøkande.

Bygget har i dag eigen nettside: www.vidsynhotell.no