Gulen Industrihamn

Gulen Industrihamn har 7 kaiar og ligg på nordsida av Fensfjorden vis å vis Mongstad. Det har over tid vore satsa innen base aktivitetar på tilgjengelig industriområde ved kaianlegga. Hovedmålet er å levere komplette løsningar som er tilpassa enkeltkundens behov.

God tilgjengelighet og kapasitet for
-  Anker og kjetting håndtering og lagring
-  Store laste og losse operasjoner
- Godshåndtering
- Lagring av gods og utstyr til offshore bruk
- Stål, plater,  rør og sveising
- Reperasjonar av maskin og utstyr
- NDT

Tilgjengelig utstyr for å håndtere kjetting og anker fartøy består blant annet av
- Beltekran (280 t)
- Transport vogn (320 t)
- Mobilkran (50 t)
- Spesilsemi
- Transportbilar
- Hjullastere
-Gaffelltrucker og stortrucker
- Terminaltraktor
- Gravemaskiner
- Lifter
-Tau båt

Kaiar
Kaiane har ca. 1500 skipsanløp kvart år.

Kai 1 og 2 er disponert av Wergeland-Halsvik AS.Kaiane vert i hovudsak nytta av supplybåtflåten for avfallsmottak og tankreingjering, i tillegg til utskipnad av eigenproduserte betongvarer. Kai 2 har skinnegåande kaikran som handterer kolli på 40 tonn. Seilingsdybde er 9 meter. Kart kai 1 og 2
Kai 6, 8 og 10 er nytta til diverse offshore base aktivitetar.
Kai 6 har 12 meter seilingsdybde, Kart kai 6
Kai 8 har 15 meter seilingsdybde Kart kai 8
Kai 10 har 10 meter seilingsdybde. Teknisk info kai 6 og 8 Gulen industrihamn – engelsk Anløpsskjema finn du her: Anløpsskjema

Kai 3 og 4 er disponert av Halsvik Aggregates AS, hovudsakleg til utskipnad av stein. Det vert skipa ut omlag 2.8 mill. tonn stein kvart år, som i hovudsak vert nytta til å støtta opp olje- og gassledningar. Havneområdet er godt dekka med taubåtar og losteneste. Kikk her for detaljer om kai/botnforhold ved kaianlegget i Sløvåg.

Kart kai 1 og 2
Kart kai 6
Kart kai 8
Teknisk info kai 6 og 8 Gulen industrihamn – engelsk Anløpsskjema finn du her: Anløpsskjema