img4

KHMS

Wergelandgruppa sin KHMS og miljøpolitikk

Wergeland gruppa sin kvalitet- og HMS politikk byggjer på at gode resultat blir skapt gjennom den innsatsen kvar enkelt medarbeidar yter kvar for seg og i samspel med andre.

Våre godkjenninger Wergeland-Halsvik AS og Wergeland AS har ISO 9001 sertifisering frå Bureau Veritas. Wergeland-Halsvik AS har ISO 14001 sertifisering. Wergeland-Halsvik AS og Wergeland AS er Achilles godkjent. Wergeland AS er godkjent i Kontrollrådet for betongprodukt.

kvalitetspolitikk-wergelandgruppa-2017

hms-politikk-wergeland-halsvik-as-2017

hms-politikk-wergelandgruppa-2017