Konsernselskap

Wergeland Gruppa består i dag av fleire heil og deleigde selskap.

I 2011 ble datterselskapet Wergeland-Halsvik AS fisjonert i to selskap, og Wergeland AS ble skipet ut som eget produksjonsselskap.

Wergeland shipping spf drifter de to lastebåtane Mokosica og Halsvik 3.

Konsernet er også engasjert i Kvalsund Kommune, Finnmark, med utviklingsselskapet Repparfjord Eiendom AS.

Konsernet har en visjon om å skape lønnsame arbeidsplassar i distriktet og har derfor interesser i lokale selskap både i Gulen og i Finnmark.

For meir informasjon om heil- og deleigde selskap sjå undermeny.