Wergeland AS

IMG_3274 I 2011 ble Wergeland AS utfisjonert frå Wergeland-Halsvik AS. Wergeland AS er i dag det største driftsselskapet i Wergelandgruppa og har følgande forretningsområder: Betongprodukter – ferdigbetong, drift av kaier i Gulen industrihamn, utvikling av nytt industriareal, fraktebåt, kabelferje.

For meir om dei ulike forretningsområda: Betong: Ferdigbetong
Industrihamn med base aktivitetar: Gulen Industrihamn Fraktbåt/ferje: Fraktebåt og ferjer

Wergeland har i dag to avdelingar på industriområdet i Gulen og egen stab på båtar og ferje. Daglig leder er Hugo Sleire og det er totalt 46 ansatte i selskapet. Besøksadresse er Gulafjordvegen 75 i Sløvåg, vis á vis Mongstad over Fensfjorden. Selskapets organisasjonsnummer: 896 828 142

 

Published: Aug 23,2012. Last update: Sept 26, 2014

Wergeland AS – T: 57 78 18 00 – email@wergeland.com