Wergeland-Halsvik AS

wergelandhalsvik

Wergeland-Halsvik AS vart fisjonert i 2011, og etter fisjonen er Wergeland-Halsvik AS sin drift spissa inn mot behandling og deponering av offshore avfall.

 

For meir informasjon om selskapet: Link til Miljø: Sluttbehandling av boreavfall
Brosjyre: Environmental Services

- Mottak og bearbeiding av oljeavfall
- Tankrengjøring på forsyningsskip
- Naturlig NORM deponi (naturlig forekommende radioaktivt materiale)
- Sertifisert til å motta LRA avfall (lav stråling aktivitet) offshore, kategori 1 og 2. Se brosjyre her: Stangeneset norm disposal site
- Døgnkontinuerlig drift, organisert i fem skift
- Kjemisk og biologisk vannrensing
- Deponi for aske etter forbrenning

QHSE internkontroll - Dokument kontrollerende – Avviksbehandling – Risikovurdering – KPI (Key Performance Indicator)

Sertifiseringer – ISO 14001: 2008 – ISO 9001: 2004 – Achilles JQS godkjent – ISPS godkjent

Published: June 20, 2012. Last Update: Sept 26,2014

Wergeland-Halsvik AS – T: 57 78 18 00 – e-mail@wergeland.com