Wergeland Holding AS

– Me skal levere total løysingar til våre kunder Wergeland Holding AS er morselskap og største grunneigar i Gulen Industrihamn. Konsernet er bygd opp av konserndirektør og grunnlegger Hans Wergeland, og fremstår i dag som eit solid familiekonsern.

“Helse – miljø og sikkerheit er i konsekventIMG_1590 - W mot fergekai
fokus i vår vekst for å oppfylle kunders og samfunnets behov. Våre ansatte er vår finaste ressurs. Ved å være åpne og inkluderande skal me utvikle konsernet sammen med ansatte. Med eit mål om å være best på våre kjerneaktivitar”
.

Våre forretningsområder:
-  Base aktivitetar
-  Miljøservice
-  Fraktebåtar
-  Kabelferge
-  Betong og stein
-  Ledig Industriområde

Eigedom/ledig areal: Eigedom og utbygging
Selskapets organisasjonsnummer: 936 482 481

Published: Aug 23,2012. Last update: Sept 26, 2014

Wergeland Holding AS – T: 57 78 38 40 – email@wergeland.com