Adresse: Sløvåg, 5960 Dalsøyra
Tlf: 57 78 18 00
Fax: 57 78 18 01
E-post:e-mail@wergeland.com

Kontakt oss

Wergelandgruppa, eit familieeigd selskap er lokalisert i Gulen Industrihamn vis à via Mongstad. Konsernet har aktiviteter innan miljøservice, betong, industriutvikling, havne- og marine tjenester.  Konsernet har 80 årsverk. For kontaktinfo innan dei ulike selskapa, venligst velg selskap under.

 

Wergeland Holding AS
Irene Kjelby Wergeland

Konsernsjef
Telefon: 90 99 69 93
e-post: irene@wergeland.com

Rune Måren

KHMS-/Personalsjef
Telefon: +47 99 20 64 66
E-post: rune@wergeland.com

Linda Tunberg Børnes

Kontroller
Tel: +47 974 60 698
Epost: linda-b@wergeland.com

Wergeland-Halsvik AS
Mindor Ståle Kvamme

Dagleg leiar
Telefon: 57 78 18 11 / 91 13 88 84
E-post: amindor@wergeland.com

Elin Kvamme

Administrasjon koordinator
Telefon: 97 13 79 49
E-post: elin@wergeland.com

Trond Molland

Logistikkansvarleg avfall
Vakttelefon: 906 59 888
E-post: trond@wergeland.com

Wergeland Base AS
Finn Midtbø

Prosjektleder
Telefon: 97 10 48 27
E-post: finn@wergeland.com

Vakttelefon Base

Vakttelefon base døgnkontinuerlig
Tlf: +47 940 05 414
E-post: kai6@wergeland.com

Trygve Wergeland

Daglig leder Base
Tlf: +47 980 00 232
Døgnåpen vakttlf: +47 940 05 414
E-post: trygve@wergeland.com 

Even Rambjørg

Avdelingsleder Base
Tel: +47 976 74 667
E-post: even@wergeland.com

Tom Erik Sandnes

Lager- og logistikk ansvarlig
Telefon: 97 74 80 88
Epos: tomerik@wergeland.com

Tonje Haveland

Administrasjons koordinator
Telefon 57 78 18 39
Epost: tonje@wergeland.com

Wergeland AS
Hugo Sleire

Dagleg leiar
Telefon: +47 481 74 459
E-post: hugo@wergeland.com

Terje Wergeland

Avdeling betong
Telefon: 57 78 18 23 / 48 29 66 29
E-post: terje@wergeland.com

Linda Steinsund

Salg betong
Telefon: 57 78 18 00 / 57 78 18 05
E-post: linda@wergeland.com

Henrikka Hantveit

Regnskapssjef – alternativ kontakt Severin Rokne (+47 977 42 670)
Telefon: 57 78 18 07 / 90 13 39 37
E-post: henrikka@wergeland.com

Severin Rokne

Regnskap
Tel: +47 977 42 670
Epost: severin@wergeland.com

Wergeland Safeport AS
Jonny Titland

Daglig leder
Tel: 56363222/+47 41 66 4626
Email: titland@safeport.no

Erik Navdal

Prosjektleder NDT/Inspeksjon
Tel: +47 966 13 453
Epost: navdal@safeport.no

Repparfjord Eiendom AS
Hugo Sleire

Dagleg leiar
Telefon: 48 17 44 59
E-post: hugo@wergeland.com