img4

Fraktebåt og ferjer

Ferjeruta for sambandet Duesund-Masfjordnes finn du her: Ferjerute  Ferjeruta for sambandet Mjånes-Hisarøy er tilgjengeleg her: Ferjerute

 

Wergeland AS har ein rekke aktivitetar retta mot det maritime miljø. Frakt av eigne produkt samt anna transport langs kysten er eit viktig satsingsområde. Transport av materiell og anna last til og fra oljebasane, har firmaet lang erfaring med.

MV Mokosica. Fraktebåt for fart langs heile norskekysten. 1683 bruttotonnage og heile 750 m3 tank kapasitet. Sennebogen selvlosser. Ideel for frakt av fast og flytande offshore avfall.

KF Fjon-M. Landets første kabelferje i riksvegsamband.
Trafikkerar sambandet Duesund – Masfjordnes.
Kapasitet: 20 personbileiningar, 60 passasjerar.

hisarøy

Andre kabelferge fra Solund Verft. Traffikerar sambandet Mjånes- Hisarøy. Det kan være lurt å ringe ferga for reservasjon.

M/S “Halsvik III” ca 1200 tonn, 1300 m3. Tankkapasitet for flytande vare på 350 m3.
Selvlosser med Volvo EC 290 gravemaskin,
2,5 m3 grab.

Taubåten “Sea Dog”
700 hk. Nyttast til fortøying samt slepeoppdrag.